Administracja

Biuro Zarządu
tel. 22 877 17 11
Kierownik Ewa Gocman

Dział Księgowości
tel. 22 836 02 13 wew 107 lub 116
tel.kom. 535 004 372
Kierownik Ewa Kostarska

Sekcja Płac
tel. 22 836 07 78
tel.kom. 535 015 121
Kierownik Zofia Grzelak

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. 22 837 89 23
tel.kom. 535 018 108
Kierownik Maria Lichmira

Biuro Promocji Zdrowia i Marketingu
tel./fax 22 837 84 79
tel.kom. 535 010 042
Kierownik Krystyna Ewa Kawiak

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
tel. 22 837 09 23
tel.kom. 535 015 439
Agnieszka Szczepańska

Sekcja Analiz i Rozliczeń Specjalistycznych Świadczeń Medycznych
tel. 22 877 17 13

tel.kom. 535 003 669, 535 003 364
Kierownik Grzegorz Panek

Sekcja POZ
tel. 22 836 02 13 wew 111
tel.kom. 535 002 749

Dział ds Informatyki
tel. 22 836 01 33
tel.kom. 602 244 990
Kierownik Dariusz Cedel

Dział Zamówień Publicznych i Administracji
tel./fax 22 877 06 16
tel. 22 836 92 31
tel.kom. 535 006 782
Kierownik Katarzyna Romaniuk

Dział Techniczny
tel. 22 836 33 76
Kierownik Wojciech Łachacz

Specjalista ds.BHP i P.POŻ
tel. 22 836 02 13 wew 229
tel.kom. 728 968 911
Marek Koczkodaj