Badania profilaktyczne i programy zdrowotne

Program szczepień ochronnych przeciwko  grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka ( osób od 65 roku życia)

Program kierowany jest do osób, które ukończyły  65 roku życia. Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie wykonywane są w ramach programu finansowanego przez m.st. Warszawa. Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród populacji z grupy podwyższonego ryzyka (osób od 65 roku życia) oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha oraz zaburzeń pracy serca.

 

Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (mammografia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
    • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
    • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
    • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne)ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia      

Cel programu: wczesne wykrycie ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak najszybsze podjęcie przez lekarza odpowiedniego leczenia.

Opis programu: Program polega na wykonywaniu badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów
i poziomu glukozy), pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określeniu współczynnika masy ciała - Body Mass Index – BMI), badaniu przedmiotowym pacjenta oraz ocenie czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia oraz podjęciu decyzji, co do dalszego postępowania z pacjentem.

Program adresowany jest do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

 

Program edukacji przedporodowej "Szkoła Rodzenia"

Program profilaktyczno-edukacyjny dla kobiet w ciąży, którego celem jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz do pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Cykl edukacyjny trwa 5 tygodni, spotkania odbywają się w kameralnej atmosferze, w małych grupach, sesje mają charakter zamknięty.

Szczegóły i informacje pod numerami telefonów:
Poradnia ul. Elekcyjna 54 - tel. 22 632 38 78
Poradnia ul. Grzybowska 34 - tel. 22 632 38 78

 

Program zdrowotny "Zdrowie Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych"

Pneumokoki to bakterie, które mogą wywołać niebezpieczne choroby. Najbardziej na zakażenie nimi narażone są dzieci. Najskuteczniejszą obroną przed zachorowaniem jest szczepionka.
Miasto st. Warszawa uruchomiło program szczepień ochronnych.
Do programu kwalifikują się  dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy.

Zapraszamy do naszych Poradni POZ dla dzieci:
Przychodnia ul. Elekcyjna 54 - tel. 22 836 46 43
Przychodnia ul. Grzybowska 34 - tel. 22  620 46 83
Przychodnia ul. Płocka 49 - tel. 22 632 38 91