Od 4 maja pomoc doraźna w Poradni stomatologicznej przy ul. Chmielnej 14

Od 4 maja 2020 w Poradni Stomatologicznej przy ul. Chmielnej 14  rozpoczynamy udzielanie świadczeń stomatologicznych tylko w ramach pomocy doraźnej

Świadczenia udzielane będą wyłącznie pacjentom z ostrym stanem bólowym !

Zakres świadczeń udzielanych w ramach doraźnej pomocy będzie  ograniczony do wykonywania procedur niezbędnych w przypadku wykonywania pilnej interwencji, tj. występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli oraz stanów z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań u pacjentów

Przed udaniem się do Poradni stomatologicznej przy ul. Chmielnej należy zweryfikować swoje objawy telefonicznie pod numerem tel. 22 828 68 54

w godz. 08:00-18:00

Komentowanie wyłączone.