Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami” Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w ramach Programu „Aktywny Senior” organizuje konkurs „Widok z okna” dla mieszkańców dzielnicy powyżej 60 r.ż.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami” Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w ramach Programu „Aktywny Senior” organizuje konkurs „Widok z okna” dla mieszkańców dzielnicy powyżej 60 r.ż.
Więcej informacji na stronie internetowej OPS Warszawa-Wola: www.ops-wola.waw.pl

Komentowanie wyłączone.