Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Parkinsona

Urząd m.st Warszawy oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

informują, że na terenie Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Szlenkierów 10

działa

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Parkinsona

W ramach działalności Ośrodka organizowane są zajęcia usprawniająco - aktywizujące w zakresie:

  •  ćwiczeń rehabilitacyjnych,
  •  różnorodnych form terapii zajęciowej np. arteterapii, terapia ręki
  •  wsparcia psychologicznego i psychoedukacji.

Ośrodek funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00- 16.00.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH OŚRODKA DZIENNEGO POBYTU SKIEROWANE SĄ DO OSÓB, KTÓRE:

1. posiadają diagnozę choroby Parkinsona,

2. mieszkają w Warszawie,

3. są nieaktywne zawodowo,

4. są samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych i poruszania się.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa

nr tel.:  536 531 645

                                  Sekretariat:    22 837 81 65       

E-mail:sekretariat@zozwola.pl

Pobyt w Ośrodku jest całkowicie bezpłatny.


Komentowanie wyłączone.