Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem : www.zozwola.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.zozwola.pl/ spełnia wymagania w 88 %.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-15
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-30
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dnia: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa nie korzysta z dodatkowych, niestandardowych skrótów klawiaturowych które ułatwiają dostępność strony internetowej. Strona została opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Grafiki i zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych. Media te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Nie wszystkie odnośniki do dokumentów posiadają tekst alternatywny. Dokumenty te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Cedel
 • E-mail: darek@zozwola.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • Adres: ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@zozwola.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Lekarska przy ul. Ciołka 11

Zlokalizowana jest w wolnostojącym 4 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynku. Wejście główne do Przychodni za pomocą schodów i pochylni. Do komunikacji wewnętrznej służą trzy klatki schodowe oraz winda osobowa dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przychodnia Lekarska przy ul. Elekcyjnej 54

Zlokalizowana jest w wolnostojącym 3 kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym budynku. Wejście główne do Przychodni bezpośrednio z poziomu chodnika. Do komunikacji wewnętrznej służą dwie klatki schodowe oraz winda osobowa dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przychodnia Lekarska przy ul. Płockiej 49

Zlokalizowana jest w wolnostojącym 3 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynku o dość zróżnicowanej architekturze. Wejścia główne do Przychodni i do poradni dziecięcej za pomocą schodów i pochylni. Do komunikacji wewnętrznej służy jedna klatka schodowa oraz winda osobowa dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przychodnia Lekarska przy ul. Leszno 17

Zlokalizowana jest w wolnostojącym 4 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynku. Wejście główne do Przychodni za pomocą schodów i pochylni. Do komunikacji wewnętrznej służą dwie klatki schodowe oraz 2 windy osobowe dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Szlenkierów 10

Zlokalizowana jest w wolnostojącym 2 kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym budynku. Wejście główne do Przychodni za pomocą schodów i pochylni. Do komunikacji wewnętrznej służą dwie klatki schodowe oraz winda osobowa dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek Przychodni Stomatologicznej przy ul. Żytniej 39

Zlokalizowana jest w wolnostojącym 1 kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym budynku. Wejście główne do Przychodni za pomocą schodów i pochylni. W Przychodni zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przychodnia Lekarska przy ul. Grzybowskiej 34

Zlokalizowana jest w wolnostojącym 2 kondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynku. Wejścia 2 główne do Przychodni i do poradni dziecięcej za pomocą schodów i pochylni. Do komunikacji wewnętrznej służą dwie klatki schodowe oraz winda osobowa dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Dragonów 6A

Zlokalizowana jest w wolnostojącym 2 kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym budynku. Wejście główne do Przychodni za pomocą schodów i pochylni oraz dodatkowe za pomocą schodów. Do komunikacji wewnętrznej służą dwie klatki schodowe oraz winda osobowa dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przychodnia Lekarska przy ul. Nowolipie 31

Znajduje się na parterze 4 kondygnacyjnej całkowicie podpiwniczonej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej.  Wejście główne do Przychodni bezpośrednio z poziomu chodnika. W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przychodnia przy ul. Obozowej 63/65

Znajduje się na parterze 4 kondygnacyjnej całkowicie podpiwniczonej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej.  Wejście główne do Przychodni bezpośrednio z poziomu chodnika. W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Przychodnia Lekarska przy ul. Miedzianej 2

Znajduje się częściowo na parterze i 1 piętrze 12 kondygnacyjnej całkowicie podpiwniczonej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej.  Wejście główne do Przychodni za pomocą schodów.
W Przychodni zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jednolity zakres pełnionych usług zdrowotnych nie wymaga windy osobowej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek Przychodni Lekarskiej przy ul. Chmielnej 14

Znajduje się na części parteru, I, II i III piętra 4 kondygnacyjnej całkowicie podpiwniczonej kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej. Wejście główne do Przychodni bezpośrednio z poziomu chodnika za pomocą dwóch stopni schodów. Do komunikacji wewnętrznej służą dwie klatki schodowe oraz winda osobowa dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak możliwości wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Mariańskiej 1

Znajduje się na części II, III i IV piętra 5 kondygnacyjnej całkowicie podpiwniczonej kamienicy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wejście główne do Przychodni bezpośrednio z poziomu chodnika. Do komunikacji wewnętrznej służą dwie klatki schodowe oraz winda osobowa.
W Przychodni zlokalizowane są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Mamy w przychodni pętle indukcyjne.

Mamy w przychodni tłumacza języka migowego on line

W budynku Przychodni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.