Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście jest :

dr Bartłomiej Opaliński

kontakt : iod@zozwola.pl