Instrukcja realizacji e-usług

INSTRUKCJA REALIZACJI E – RECEPTY

 1. Po wystawieniu e-recepty, pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod. Lekarz lub wystawiająca dokument pielęgniarka przekazuje go pacjentowi podczas rozmowy telefonicznej bądź wiadomością SMS,
 2. Podczas wizyty w gabinecie, można na życzenie otrzymać od lekarza dokument potwierdzenia wystawienia e-recepty w postaci papierowej,
 3. Każda e-recepta jest widoczna po zalogowaniu w Internetowym Koncie Pacjenta na platformie www.pacjent.gov.pl, tam możemy również zweryfikować fakt jej częściowej realizacji,
 4. Zachęcamy do korzystania z IKP i uzupełnienia tam swoich danych, przynajmniej o numer telefonu,
 5. Aby zrealizować e-receptę, należy podać farmaceucie w aptece otrzymany czterocyfrowy kod, oraz swój numer pesel, lub zamiennie okazać otrzymany w gabinecie papierowy dokument,
 6. Wszelkie dodatkowe informacje, wraz ze szczegółową instrukcją dla pacjenta są dostępne na stronie www.pacjent.gov.pl

INSTRUKCJA REALIZACJI E – SKIEROWANIA

 1. Po wystawieniu e-skierowania, pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod. Lekarz przekazuje go Pacjentowi podczas rozmowy telefonicznej bądź wiadomością SMS,
 2. Podczas wizyty w gabinecie, można otrzymać od lekarza dokument potwierdzenia wystawienia e-skierowania w postaci papierowej, można go używać tak jak dotychczasowego skierowania w wersji papierowej,
 3. Każde e-skierowanie jest widoczne po zalogowaniu w Internetowym Koncie Pacjenta na platformie www.pacjent.gov.pl, tam możemy również zweryfikować fakt jego realizacji,
 4. Zachęcamy do korzystania z IKP i uzupełnienia tam swoich danych, przynajmniej o numer telefonu,
 5. Aby zrealizować e-skierowanie, należy podczas zapisu na wizytę w poradni do której zostaliśmy skierowani podać kod, oraz swoje dane osobowe. Pracownik rejestracji pobierze wszystkie potrzebne informacje znajdujące się na skierowaniu do swojego systemu informatycznego,
 6. Zarejestrowanie się na wizytę tym sposobem, powoduje iż nie musimy dostarczać fizycznie skierowania do placówki w terminie 14 dni,
 7. Niemożliwe również stanie się ponowne użycie tego samego dokumentu, co zmniejszy kolejki osób oczekujących na świadczenie,
 8. Wszelkie dodatkowe informacje, wraz ze szczegółową instrukcją dla pacjenta są dostępne na stronie www.pacjent.gov.pl

INSTRUKCJA REALIZACJI E – ZWM (zlecenie na wyroby medyczne)

 1. Wystawienie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie medyczne odbywa się podczas wizyty pacjenta w gabinecie (lub teleporady) i nie wymaga potwierdzania w oddziale NFZ, odbywa się ono automatycznie na bieżąco podczas wystawiania dokumentu przez lekarza lub pielęgniarkę,
 2. W ramach e-ZWM pacjent podczas wizyty otrzymuje kod zlecenia, może się to odbywać telefonicznie lub wiadomością SMS,
 3. Aby zrealizować e-ZWM, należy podczas zakupu wyrobów medycznych posłużyć się otrzymanym kodem zlecenia, który w połączeniu z naszym numerem PESEL, jest wystarczający do zakupu zleconych wyrobów,
 4. Dokument e-ZWM Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:
  • 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania
  • sześć kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ
 5. Wszelkie dodatkowe informacje, wraz ze szczegółową instrukcją dla pacjenta są dostępne na stronie www.pacjent.gov.pl