Oddział Dzienny Psychogeriatryczny

Świadczenia dzienne psychogeriatryczne udzielane są: