Administracja

Inspektor Ochrony Danych
dr Bartłomiej Opaliński
email : iod@zozwola.pl

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
tel. 22 837 89 23
Kierownik Małgorzata Kaczmarska

Biuro Promocji i Organizacji Usług Medycznych
tel./fax 22 837 84 79
Kierownik Krystyna Ewa Kawiak

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
tel. 535 015 439
Agnieszka Szczepańska

Sekcja Analiz i Rozliczeń Specjalistycznych Świadczeń Medycznych
tel. 22 877 17 13

Kierownik Grzegorz Panek

Dział ds Informatyki
tel. 22 836 02 35 wew 111
Kierownik Dariusz Cedel

Dział Zamówień Publicznych i Administracji
tel./fax 22 877 06 16
tel. 22 836 92 31
Kierownik Katarzyna Romaniuk

Dział Techniczny
tel. 22 836 33 76
Kierownik Wojciech Łachacz

Specjalista ds.BHP i P.POŻ
tel. 22 836 02 35 wew 229
Marek Koczkodaj