Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych udzielane są: