Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Świadczenia dzienne psychiatryczno - rehabilitacyjne udzielane są: