Projekty unijne

Dotacje UE

„Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście poprzez rozwój e - usług”
W dniu 30 października 2013 roku Dyrektor Lucyna Kasprowicz, reprezentująca Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście, podpisała umowę o dofinasowanie projektu pn.: „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście poprzez rozwój e - usług” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e – rozwoju Mazowsza”, Działania 2.2 „Rozwój e – usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Plik do pobrania: Informacja o projekcie.pdf

 

"Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług poprzez modernizację oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla Przychodni Lekarskich Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Warszawa Wola"
Projekt realizowany w ramach Działania 7.1 „ Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” RPO
WM 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013

Plik do pobrania: promocja1

 

"Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami medycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza"
Projekt realizowany w ramach Działania 2.2 „ E-usługa” RPO
WM 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013

Plik do pobrania: promocja2