Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotne udzielane są na parterze Przychodni Lekarskiej przy ul. Leszno 17 w gabinecie lekarskim nr 3, 5, 14  oraz gabinecie diagnostyczno-zabiegowy nr 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 - 08:00 oraz całodobowo we wszystkie soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, ul. Leszno 17

Biuro Obsługi Pacjenta tel. 22 632 41 30
npl@zozwola.pl

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ obejmują:

  1. porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
  2. świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,
  3. świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Kierownikiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest dr Mirosława Nalewajko