Choroby płuc

Świadczenia w zakresie chorób płuc dla dorosłych udzielane są: