INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

                         Warszawa Wola –Śródmieście ul. Ciołka 11 , 01-445 Warszawa

                                      Pracownia Diagnostyki Obrazowej ul. Płocka 49

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623 / zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS –nr. DE OHR/02600/2019 z dnia 21.10.2019r.
 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS – nr.DE OHR/02601/2019 z dnia 21.10.2019r.
 • zgoda PWIS – decyzja nr.DE OHR/00844/2020 z dnia 14.05.2020r. na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zakwalifikowani  do  kategorii narażenia B. Ocena  narażenia pracowników  prowadzana  jest na podstawie dozymetrii fotometrycznej, w okresach trzymiesięcznych  . W przeciągu  ostatnich  12  miesięcy  nie  stwierdzono  przekroczenia  dawek  granicznych  określonych dla pracowników.

Przeprowadzone  pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w pracowni RTG  potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni zabezpieczają w sposób prawidłowy  osoby pracujące w gabinecie oraz  osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

oraz

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

                         Warszawa Wola –Śródmieście ul. Ciołka 11 , 01-445 Warszawa

                                        Przychodnia Stomatologiczna ul. Żytnia 39

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS
 • Aparaty wewnątrzustne-nr.DE OHR/01702/2016 i nr.DE OHR/01703/2016  z dnia 30.06.2016r.
 • Aparat pantomograficzny-nr.DE OHR/00384/2020 z dnia 19.02.2020r.
 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS

         nr.DE OHR/01704/2016 z dnia 30.06.2016r.

         nr.DE OHR/00386/2020 z dnia 19.02.2020r.

zgoda PWIS – decyzja nr.DE OHR/00492/2022 z dnia 15.03.2022r. na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zakwalifikowani do  kategorii narażenia B. Ocena  narażenia pracowników  prowadzana  jest na podstawie dozymetrii fotometrycznej, w okresach trzymiesięcznych  . W przeciągu  ostatnich  12  miesięcy  nie  stwierdzono  przekroczenia  dawek  granicznych  określonych dla pracowników.

Przeprowadzone  pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w pracowni RTG  potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni zabezpieczają w sposób prawidłowy  osoby pracujące w gabinecie oraz  osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

                         Warszawa Wola – Śródmieście ul. Ciołka 11 , 01-445 Warszawa

                                      Pracownia Diagnostyki Obrazowej ul. Chmielna 14

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623 / zgodnie z art. 32c pkt. 2

 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS – nr DE OHR/01424/2022 z dnia 20.07.2022 r.
 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS – nr DE OHR/01425/2022 z dnia 20.07.2022 r.

  Pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zakwalifikowani  do  kategorii narażenia B. Ocena  narażenia pracowników  prowadzana  jest na podstawie dozymetrii fotometrycznej, w okresach trzymiesięcznych. W przeciągu  ostatnich  12  miesięcy  nie  stwierdzono przekroczenia  dawek  granicznych  określonych dla pracowników.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

                         Warszawa Wola – Śródmieście ul. Ciołka 11 , 01-445 Warszawa

                                      Pracownia Diagnostyki Obrazowej ul. Elekcyjna 54

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623 / zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS – nr DE OHR/01426/2022  z  dnia 20.07.2022 r.
 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS – nr DE OHR/01427/2022  z dnia  20.07.2022 r.

Pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zakwalifikowani  do  kategorii narażenia B. Ocena  narażenia pracowników  prowadzana  jest na podstawie dozymetrii fotometrycznej, w okresach trzymiesięcznych. W przeciągu  ostatnich  12  miesięcy  nie  stwierdzono  przekroczenia  dawek  granicznych  określonych dla pracowników.

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.