Dyrekcja

Dyrektor Zakładu
dr Michał Jonczynski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Ireneusz Szymański

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy
Małgorzata Stradomska

Zastępca Dyrektora ds. Personalnych i Administracji
Urszula Najdzik

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury
Agnieszka Kantorska

Koordynator ds. Pielęgniarek i Położnych oraz Średniego Personelu Medycznego
Iwona Galińska

Sekretariat
Magdalena Hoduń
tel. 22 836 71 81
tel. 22 837 81 65

poczta e-mail: sekretariat@zozwola.pl