Dyrekcja

Dyrektor Zakładu
dr Michał Jonczynski

p.o. Dyrektora ds. Medycznych - Zastępca Dyrektora SP ZOZ.
Ireneusz Szymański

Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy
Małgorzata Stradomska

Dyrektor ds. Zarządzania Infrastrukturą
Agnieszka Kantorska

Koordynator ds. Pielęgniarek i Położnych oraz Średniego Personelu Medycznego
Iwona Galińska

Sekretariat
Magdalena Hoduń
tel. 22 836 71 81
tel. 22 837 81 65
fax. 22 837 81 27
poczta e-mail: sekretariat@zozwola.pl