Usługi online

SPZOZ W-wa Wola - Śródmieście udostępnił nowy portal online dla pacjentów pod adresem:

https://portalzozwola.pl

Instrukcja obsługi portalu

Jak uzyskać dostęp do nowego portalu ?

Użytkownicy dotychczasowego portalu znajdującego się pod adresem https://portalzozwola.pl używają dotychczasowego loginu i hasła.

Użytkownicy korzystający do tej pory z portalu znajdującego się pod adresami ekolejkowanie.pl i zozzapisy.pl powinni :

  1. Sprawdzić czy można zalogować się za pomocą dotychczasowego loginu i hasła
  2. Sprawdzić skrzynkę mailową, również SPAM z informacją o nowym haśle. Login pozostaje bez zmian.
  3. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt z dowolnym Biurem Obsługi Pacjenta, optymalne godziny to pomiędzy 12-14, w których jest zwiększona obsada w BOP lub prosimy wypełnić poniższy formularz wpisując tylko nr karty pacjenta i adres email i wybraniu wyślij.

Użytkownicy nie posiadający dostępu do żadnego z wcześniejszych portali muszą osobiście zgłosić się do dowolnego Biura Obsługi Pacjenta w placówkach SPZOZ, gdzie uzyskają dostęp otrzymując login i hasło.