Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane są: