Badania profilaktyczne i programy zdrowotne

Program szczepień ochronnych przeciwko  grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka ( osób od 65 roku życia)

Program kierowany jest do osób, które ukończyły  65 roku życia. Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie wykonywane są w ramach programu finansowanego przez m.st. Warszawa. Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród populacji z grupy podwyższonego ryzyka (osób od 65 roku życia) oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha oraz zaburzeń pracy serca.

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne)ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia      

Cel programu: wczesne wykrycie ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak najszybsze podjęcie przez lekarza odpowiedniego leczenia.

Opis programu: Program polega na wykonywaniu badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów
i poziomu glukozy), pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określeniu współczynnika masy ciała - Body Mass Index – BMI), badaniu przedmiotowym pacjenta oraz ocenie czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia oraz podjęciu decyzji, co do dalszego postępowania z pacjentem.

Program adresowany jest do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

 

Program edukacji przedporodowej "Szkoła Rodzenia"

Program profilaktyczno-edukacyjny dla kobiet w ciąży, którego celem jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz do pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Cykl edukacyjny trwa 5 tygodni, spotkania odbywają się w kameralnej atmosferze, w małych grupach, sesje mają charakter zamknięty.

Szczegóły i informacje pod numerami telefonów:
Poradnia ul. Elekcyjna 54 - tel. 22 632 38 78
Poradnia ul. Grzybowska 34 - tel. 22 632 38 78