Usługi bezpłatne

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest miasto stołeczne Warszawa. Udzielamy świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych z MOW NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, programów profilaktycznych, psychiatrii i leczenia uzależnienia od alkoholu.Wykonujemy badania w zakresie diagnostyki obrazowej i diagnostyki laboratoryjnej w naszych pracowniach.

Komentowanie wyłączone.